PALIVOVÉ DŘEVO KRNOV - TĚŽBA, ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA PRO MĚSTO KRNOV

palivovedrevokrnov.cz
PALIVOVÉ DŘEVO KRNOV
Prodej, zpracování a doprava dřeva v okrese Bruntál
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Palivové dříví

Palivové dříví (hovorově běžně označováno jako „palivo“) je sortiment surového dříví vznikající nevyhnutelně při výrobě, třídění a druhování kvalitnějších sortimentů. Prakticky se jedná o nejméně kvalitní sortiment dříví určený k energetickému využití. Kvalita se řídí podle příslušných technických nebo odběratelských norem.

Palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Dodává se v kůře v tloušťce od 3cm. Polena silnější než 30cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.). Obvyklá délka je 1m ale vyrábějí se i polena kratší (min. 15cm).

Mimo tradiční hráně rovnaných metrových polen se od 90.let 20.století stále častěji nabízejí také polena konkrétních délek (25, 33 nebo 50cm) a definovaných rozměrů dle druhu topeniště (rozměru kotlových dvířek). Z hlediska porovnání ceny těchto produktů je kromě rozměrů důležitá jejich vlhkost, druhy dřevin a způsob rovnání. Zejména je třeba rozlišovat udané "prostorové" jednotky. 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru prostorového (prm).
Relativně nová je technologie štěpkování, při které lze za určitých okolností zpracovat na energeticky využitelnou štěpku jak palivové dříví tak také tenčí větve nebo odpad z pilařských provozů.
Chrastí (též roští, klestí, klest nebo chrampejští) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané. Používá se k topení, ale má poměrně malou výhřevnost. Pro velkou plochu svého povrchu však snadno vzplane, a proto se hodí na rozdělávání ohně.

Proč palivové dřevo?

Jedním z hlavních důvodů tohoto trendu je pořizovací cena, která je oproti ostatním zdrojům tepla stále nejnižší. Důvodů, proč využít předností palivového dřeva a topit palivovým dřevem je více:

  • nejlevnější zdroj tepla

  • ekologicky šetrné a přirozené topení

  • dobrá výhřevnost

  • alternativní zdroj tepla, který je v případě krbu či krbových kamen příjemný nejen pocitově ale i na oko

  • nenáročné skladování palivového dříví


WOODWAY s.r.o.
Široká Niva č.p. 204
792 01 Široká Niva
735 121 321
605 041 844
woodway@post.cz
info@palivovedrevobruntal.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky